เที่ยวเชียงตุง เสน่ห์ดินแดนชวนประทับใจที่เมียนมา

Last updated: 3 ต.ค. 2566  |  1094 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เที่ยวเชียงตุง เสน่ห์ดินแดนชวนประทับใจที่เมียนมา

เมืองเชียงตุง ตั้งอยู่ในรัฐฉาน (Chan State ) ของประเทศพม่า เป็นเมืองของชาวไทเขิน และ ชาวไทใหญ่ ถือได้ว่า เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า เมืองเชียงใหม่ แห่ง ล้านนาไทย และ เมืองเชียงรุ่ง แห่ง สิบสองปันนา เลยทีเดียว

ภูมิลักษณะของเมืองเชียงตุง
    เชียงตุง (Kyaing tong) เป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน (Chan State) ของพม่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน ตั้งอยู่ละติจูดที่ 21 องศา 17 ลิปดา 48 ลิปดาเหนือ และ ลองติจูดที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก (21.2967n , 99.667e) ความสูงประมาณ 2,700 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีรูปร่างเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบน้อยมาก จุดที่สำคัญที่สุดก็คือ เวียงเชียงตุง แม้จะเป็นที่ราบ แต่ก็มีพื้นที่ตะปุ่มตะป่ำ

      เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทขึนหรือไทเขิน มีไทใหญ่ และ พม่า ลองลงมา ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาข่า ปะด่อง ว้า ลาฮู ลีซอ ลัวะ ฯลฯ

เที่ยวเชียงตุง ประเทศเมียนมา อีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย รวมถึงศาสนสถานสำคัญ ๆ อีกหนึ่งจุดเช็กอินที่เที่ยวต่างประเทศดี ๆ แถมอยู่ไม่ไกลจากไทย

เชียงตุง เป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา บ้านพี่เมืองน้องติดชายแดนไทย ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานร่วม 700 ปี หากแต่เชียงตุงในวันนี้ กลับมีสีสันของการท่องเที่ยวเข้ามาแต่งแต้ม ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนสัญญาณเชิงบวกให้การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา หลังจากที่พม่าปิดประเทศมายาวนาน และวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จัก "เชียงตุง" ให้ดีขึ้นกัน บอกเลยว่าที่นี่มีความน่าสนใจซ่อนอยู่อีกเพียบ

1.เมืองเชียงตุง อยู่ที่ไหน

เชียงตุง เป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญในรัฐฉาน ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเมียนมา และอยู่ห่างจากชายแดนไทยด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประชากรของชาวเชียงตุงส่วนใหญ่เป็นชาวไต หรือ ชาวไท มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่จำนวนไม่มาก ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองเชียงตุงล้อมรอบด้วยภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบค่อนข้างน้อย หากสังเกตภูมิทัศน์สองข้าทาง จะเห็นเลยว่าชาวบ้านจะทำการเกษตรแบบขั้นบันไดไปตลอดเส้นทาง บ้านเรือนริมทางส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคา ท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเชียงตุง

2. แผนที่เชียงตุง

เชียงตุงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง "3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู" มีความหมายถึงภูเขา 3 ลูกที่โอบล้อมเมืองเชียงตุงไว้ มีชุมชนดั้งเดิมชาวไทเขินที่ขึ้นต้นด้วยเชียงอยู่ 7 เชียง มีหนองน้ำหล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ 7 หนอง (ปัจจุบันเหลือแค่ 1 หนอง คือหนองตุง) และมีประตูเมืองทั้งหมด 12 ประตู (ปัจจุบันเหลือเพียงประตูป่าแดงที่ยังคงสภาพสมบูรณ์)

3. ประวัติเมืองเชียงตุง

 ประวัติศาสตร์ในช่วงแรกของเชียงตุงยังไม่มีความแน่ชัด โดยปรากฏหลักฐานพงศาวดารเมือง เมื่อพ.ศ. 1772 พญามังรายได้เสด็จประพาสป่า และทรงไล่กวางทองมาจนถึงเมืองเชียงตุง และทรงเล็งเห็นว่าเมืองนี้มีชัยภูมิที่ดี จึงยกกองทัพมายึดเมืองเชียงตุง และส่ง "เจ้าน้ำท่วม" ผู้เป็นราชบุตรมาปกครอง โดยขึ้นกับอาณาจักรล้านนา ก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชของเมียนมาในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง และกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปกับพร้อมกัน
 
          ครั้งหนึ่ง…เมืองเชียงตุงเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงเป็นนายกรัฐมนตรี โดยกองทัพไทยได้ยกพลเข้ามายึดเมืองเชียงตุงจากอังกฤษ แล้วประกาศให้เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในชื่อ "แคว้นสหรัฐไทยเดิม" โดยไทยปกครองเชียงตุงได้อยู่เพียง 3 ปี ไทยก็ต้องคืนเชียงตุงให้กับอังกฤษ ในฐานะฝ่ายชนะสงคราม และรวมดินแดนเชียงตุงเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของเมียนมา และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง  หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศ ก็ทำให้เมืองเชียงตุงเป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และทำให้เรารู้เลยว่า…กาลเวลา ไม่อาจทำลายเอกลักษณ์ความเป็นเชียงตุงไปได้เลย

4. สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง

เชียงตุง ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองร้อยวัด เฉพาะแค่ในตัวเมืองก็มีวัดอยู่เกือบ 40 วัด แต่ละวัดมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่แตกต่างกัน หากแต่มีลักษณะเด่นอยู่ที่การผสมผสานศิลปะล้านนา ไทรัฐฉาน และพม่าเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ "วัดมหาเมี๊ยะมุนี" วัดสำคัญตั้งอยู่กลางเมืองเชียงตุง, "วัดพระเจ้าหลวง" ประดิษฐานพระพุทธรูป หล่อด้วยโลหะผสมทองคำ, "วัดพระแก้ว" ประดิษฐานพระแก้วมรกต และเปิดให้เข้านมัสการเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา "วัดพระธาตุจอมคำ" พระเจดีย์เคี้ยวแก้วที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงตุงมาเป็นเวลาช้านาน, "วัดอินทร์วิหาร" บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหลังองค์ประธาน และ "พระชี้นิ้ว" สัญลักษณ์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุง เป็นต้น

นอกจากวัดจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงตุงแล้ว เชียงตุงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจอยู่อีกเป็นจำนวนไม่น้อย เช่น "หนองตุง" หนองน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่คู่กับเชียงตุงมาช้านาน, "กาดเชียงตุง" ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงตุง, "สถูปเจ้าฟ้า" เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง และเจ้าฟ้าเชียงตุงอีกหลายพระองค์ เป็นต้น

5. เที่ยวเชียงตุง เมืองลา

เมืองลา เป็นเขตปกครองพิเศษที่ 4 ของเมียนมา ปกครองแบบเผด็จการทหาร แบ่งการปกครองทั้งหมด 7 รัฐ 7 มณฑล 4 เขตปกครองพิเศษ หากแต่ที่เมืองลาเป็นเขตพิเศษกว่าเขตอื่น ๆ ตรงที่ไม่ทีทหารและตำรวจของเมียนมา และใช้กฎระเบียบของเมืองลาโดยตรง
          จุดเช็กอินท่องเที่ยวหลัก ๆ ของเมืองลา ส่วนใหญ่จะเป็นการเที่ยวชมวัด ที่งดงามตามแบบศิลปะไทใหญ่ เช่น "พระธาตุจินตะ" เจดีย์สำคัญที่สร้างขึ้นหลังจากที่เมียนมาประกาศให้เมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษ ด้านบนสามารถชมวิวสวย ๆ ของเมืองลาและฝั่งประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีตลาดโต้รุ่ง, สถานบันเทิง และโรงแรมหรู ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

7. เชียงตุง ไปยังไง

ในกรณีนักท่องเที่ยวมีหนังสือเดินทาง (Passport)

นักท่องเที่ยวต้องทำวีซ่าที่สถานทูตพม่าที่กรุงเทพฯ สามารถเที่ยวในพม่าอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน การมาเที่ยวยังเชียงตุงหากเป็นการบินเข้าจากเมืองอื่น ๆ ของพม่าสามารถเข้าและออกได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องจ้างไกด์

ในกรณีไม่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

นักท่องเที่ยวใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำบัตร (ทางด่านอำเภอแม่สาย) ผ่านไปเที่ยวพม่า ซึ่งสามารถพักได้ 6 วัน (แต่ต้องแจ้งด้วยว่าจะค้างคืนในเมียนมา) โดยจะทำหนังสือผ่านทางไปเชียงตุง โดยทางการเมียนมาบังคับให้จ้างไกด์ไปด้วย

เชียงตุง น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เมียนมาเปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเรา ๆ ได้เห็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมียนมา แถมยังเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเราอีกต่างหาก ไว้ว่าง ๆ ใครอยากหาโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศสักที่ ลองมาเที่ยวที่เชียงตุงกันดูนะ ^ ^


tag:เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ไทยเชียงตุง,เส้นทางเชียงตุง,เชียงตุง2566,วิธีไปเชียงตุง,kengtung,kyiangtung

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้