15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในประเทศพม่า

Last updated: 31 ม.ค. 2566  |  388 จำนวนผู้เข้าชม  | 

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในประเทศพม่า

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในประเทศพม่า
Top 15 Travel Destinations Myanmar

 ประเทศพม่า ดินแดนแห่งศรัทธาอันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวของใครหลายๆคน ที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนา ความงดงามของเจดีย์ทองคำในเมืองสำคัญต่างๆ และสัมผัสกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้ วันนี้เราจึงมาแนะนำ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพม่าทั้งในเมืองสำคัญอย่างย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ไปจนถึงพุกาม ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญและมีความน่าสนใจมากมาย

1. เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagong Pagoda)

  เจดีย์ชเวดากอง เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญสูงสุดในประเทศพม่า ตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตระในเมืองย่างกุ้ง โดยคำว่า ”ชเว” หมายถึง ทองคำ และ ”ดากอง” คือชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีต ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของเส้นผมจำนวน 8 เส้น

           บริเวณยอดเจดีย์ชเวดากองประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต ซึ่งทั้งหมดมาจากการบริจาคของกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินและประชาชนทั่วไป และแม้ว่าเจดีย์ชเวดากองจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งในอดีต แต่ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

2. พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaiktiyo Pagoda)

พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจทีโย เป็นหนึ่งใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า ตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองไจก์โท ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 158 กิโลเมตร มีความโดดเด่นจากที่ตั้งของตัวเจดีย์ที่อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ อีกทั้งยังอยู่บริเวณริมหน้าผาสูงชันบนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ ก่อให้เกิดภาพอันมหัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์ที่ก้อนหินอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวนนั้นไม่ร่วงหล่นลงไปสู่เบื้องล่าง และยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงให้ผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาสักการบูชามาจนถึงปัจจุบัน

           ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล ฤๅษีติสสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า บรรดาผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ ส่วนฤๅษีติสสะกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขาร เขาได้ตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของตนเอง พระอินทร์จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทร และนำมาวางไว้บนภูเขาหิน จนเป็นที่มาของพระธาตุที่ชื่อว่า”อินทร์แขวน”มาจนถึงปัจจุบัน

3. เมืองเก่าพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ (Bagan)

พุกามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับต้นๆของประเทศพม่า โดยมีจุดกำเนิดจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ จนไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ทุกพื้นที่

           ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลา จนในปัจจุบันมีจำนวนเจดีย์เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์ แต่ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจน รวมถึงเจดีย์องค์สำคัญต่างๆก็ได้รับการดูแลบูรณะอย่างดี และนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามตระการตาของทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามได้ทั้งจากการขึ้นบอลลูน หรือขึ้นไปตามยอดเจดีย์ต่างๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถรับชมวิวมุมสูงของพุกาม ซึ่งจะงดงามเป็นพิเศษในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

4. วัดอนันดา (Ananda Temple)

วัดอนันดา เป็นวัดในเขตเมืองเก่าพุกามที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากทางด้านสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์มากที่สุด มีลักษณะเด่นคือตัวเจดีย์ที่เป็นสีขาว มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีซุ้มประตูยาวสี่ด้านขนาดเท่ากันเชื่อมไปสู่ตัววิหาร ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับไม้กางเขนในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สักโดยช่างศิลป์ชั้นสูงชาวพม่าประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ

           พระพุทธรูป 4 องค์ตามทั้ง 4 ทิศที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในชาติภพต่างๆตามภัทรกัป ประกอบไปด้วยพระกกุสันธพุทธเจ้า ประจำด้านทิศเหนือ พระโกนาคมนพุทธเจ้า ประจำด้านทิศตะวันออก พระกัสสปพุทธเจ้า ประจำด้านทิศใต้ และพระโคตมพุทธเจ้า ประจำด้านทิศตะวันตก นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีการวาดศิลปะฝาผนังในแบบพม่าที่งดงามอยู่อีกด้วย

5. เจดีย์กุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

เจดีย์กุโสดอ เป็นเจดีย์สำคัญที่ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ใช้รูปแบบการสร้างแบบเดียวกับเจดีย์ชเวซิกอง ในเมืองพุกาม และยังเป็นที่ตั้งของ “หนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” จากการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พม่า และได้มีการจารึกข้อความทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่จำนวน 729 แผ่น ซึ่งตั้งอยู่รายล้อมพระเจดีย์

           เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1857 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์รวมถึงตัวเมือง ในสมัยที่พระเจ้ามินดงใช้เมืองมัณฑะเลย์เป็นเมืองหลวง จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นอนุสรณ์สถานในการสังคายนาพระไตรปิฏกที่นับเป็นครั้งที่ 4 ของโลก โดยลักษณะของตัวเจดีย์เป็นสีทอง มีความสูง 30 เมตร รายล้อมด้วยมณฑปสีขาวทั้ง 4 ทิศ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นหินอ่อนที่ใช้จารึกข้อความจากพระไตรปิฏก

6. สะพานอูเบ็ง (Ubein Bridge)

สะพานไม้สักที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุกว่า 167 ปี และมีความยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเมืองอมรปุระ ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นจากไม้สักจำนวน 1,086 ต้น ซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการรื้อพระราชวังกรุงอังวะในปีค.ศ. 1783  ในสมัยที่พระเจ้าปดุงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองอังวะ มายังเมืองอมรปุระ และนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ตกแล้ว สะพานอูเบ็งยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวพม่าใช้สัญจรไปมาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

           แม้จะผ่านกาลเวลามานับร้อยปี แต่โครงสร้างของสะพานในปัจจุบันยังถือว่ามั่นคงแข็งแรงด้วยจำนวนเสาไม้สักทั้งหมด 1,086 ต้น แต่ละต้นถูกปักลึกลงไปใต้ดินกว่า 7 ฟุต บวกกับการเสริมปูนซีเมนต์เข้าไปบางส่วนเพื่อรักษาสภาพการใช้งานเอาไว้ และยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เป็นระยะ สะพานอูเบ็งจึงยืนหยัดคู่กับวิถีชีวิตของชาวอมรปุระมาจนถึงทุกวันนี้ 

7. พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ (Laykyun Sekkya Buddha)

พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ ตั้งอยู่ในเมืองโมนยวา คือพระพุทธรูปยืนและพระนอน โดยพระพุทธรูปยืนนั้นถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และพระนอนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การก่อสร้างพระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ ทั้ง 2 องค์ เริ่มต้นในปี ค.ศ.1996 และใช้เวลาก่อสร้างรวม 12 ปี จึงเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 องค์พระนอนนั้นมีความสูงถึง 170 เมตร และพระพุทธรูปแบบยืนนั้นมีความสูง 115.8 เมตร เป็นรองเพียงแค่พระพุทธรูป Spring Temple Buddha ที่มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยความสูง 128 เมตร

8. ระฆังมิงกุน (Mingun Bell)

ระฆังมิงกุน เป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองมิงกุน ไม่ไกลจากเมืองมัณฑะเลย์ ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าปดุง พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์อลองพญา ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า เพื่อให้ตั้งอยู่คู่กับความยิ่งใหญ่ของเจดีย์มิงกุน ซึ่งพระเจ้าปดุงตั้งพระทัยไว้ว่าจะสร้างให้เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ไม่อาจดำเนินการสร้างได้เสร็จสิ้น

           ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวงขนาด 10 เมตร ความสูง 3.70 เมตร และมีน้ำหนัก 87 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแค่ระฆังของพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) ตั้งอยู่ที่พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซียเท่านั้น แต่เนื่องจากระฆังของพระเจ้าซาร์นั้นได้แตกร้าวไปตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้าง และไม่เคยถูกนำมาใช้งานจริง ระฆังมิงกุนจึงถือเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถตีและส่งเสียก้องกังวานได้ในปัจจุบัน

9. ภูเขาโปปา (Mount Popa)

ภูเขาโปปา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,518 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพุกาม โดยชาวพม่าเชื่อกันว่าภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สถิตของเทวดาและ “นัต” วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวพม่า จำนวน 37 องค์ และในบันทึกของชาวพม่าโบราณยังเปรียบเทียบว่าภูเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

           การเดินทางขึ้นไปบนภูเขาโปปา จะต้องเดินขึ้นบันไดจำนวน 777 ขั้น ไปสู่ด้านบนของภูเขา ซึ่งจะมีวัด เจดีย์ และรูปเคารพต่างๆให้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ทัศนียภาพจากด้านบนภูเขาโปปานั้น ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใส ยังสามารถมองเห็นพื้นที่บางส่วนของเขตเมืองเก่าพุกามได้อีกด้วย

10. เจดีย์ไจปุ่น (Kyaikpun Pagoda)

เจดีย์ไจปุ่น เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ในเมืองพะโค ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 120 กิโลเมตรมีจุดเด่นสำคัญคือการสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ โดยแต่ละองค์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในพุทธวงศ์ และยังเป็นตัวแทนของพระราชธิดาทั้ง 4 องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนให้กับพุทธศาสนา และเป็นผู้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไจปุ่นขึ้นมา

           คำว่า ”ไจ” ในภาษามอญมีความหมายว่า “พระ หรือเจดีย์” ส่วน “ปุ่น” นั้นแปลว่า “สี่” เมื่อนำมารวมกันแล้ว ชื่อของเจดีย์ไจปุ่นจึงมีความหมายว่า “เจดีย์พระสี่ทิศ” ตรงกับรูปลักษณ์ของพระเจดีย็นี้ ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ โดยแต่ละทิศคือพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆ ได้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางทิศเหนือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโนทางทิศใต้ พระพุทธเจ้ากกุสันโธทางทิศตะวันออก และพระพุทธเจ้ามหากัสสป ในทิศตะวันตก

11. เจดีย์ชเวสิกอง (Shwesigon Pagoda)

เจดีย์ชเวสิกอง เป็นหนึ่งในห้ามหาเจดีย์ของประเทศพม่า โดยเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้งหมด 3 ส่วน คือ พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกานำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร และพระธาตุพระนลาฏ โดยผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้คือพระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พุกาม และเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินแถบนั้นจนเป็นปึกแผ่นและตั้งอาณาจักรพุกามขึ้นมา

12. บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม (Balloons over Bagan)

บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเมืองพุกาม ซึ่งมีชื่อเสียงจากประวัติศาสตร์และความเก่าแก่ของทะเลเจดีย์จำนวนหลายพันองค์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่พุกามเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต โดยการขึ้นบอลลูนนั้นจะได้ชมความงดงามอลังการของเมืองพุกามจากมุมสูงในยามเช้า พร้อมๆ กับดวงอาทิตย์ที่ลอยขึ้นจากท้องฟ้า

13. พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Royal Palace)

พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพม่า ก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษ ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองรูปแบบในการก่อสร้างเป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ได้ชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย มีคูน้ำรอบพระราชวัง โดยตัวพระราชวังที่เห็นในปัจจุบันเกิดจากการบูรณะขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมัณฑะเลย์

14. ตลาดสก๊อต (Bogyoke Aung San Market)

ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดสำคัญของเมืองย่างกุ้ง โดยของขึ้นชื่อที่ตลาดแห่งนี้คือ “หยกพม่า” ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า ไปจนถึงอาหาร

15. วัดพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chaukhtatgyi Buddha Temple)

 วัดพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์เจาทัตยี หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ "พระนอนตาหวาน" ซึ่งเป็นพระนอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า องค์พระมีความยาวกว่า 66 เมตร (217 ฟุต) และเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า


tag:เที่ยวพม่า,ไปพม่า,รีวิวพม่า,พุกาม,สถานที่เที่ยวพม่า,เมืองพุกาม,เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้