เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท
Best Seller

ทัวร์เชียงใหม่ สิงคโปร์ 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : รวมทัวร์

Share

วันที่ 1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | ท่าอากาศยานชางกี | สิงค์โปร์ | ถนนอลิซาเบธวอล์ค | อาคารรัฐสภาเก่า | เมอร์ไลอ้อน | มารีน่า เบย์ แซนด์ | ย่าน Clarke Quay

 

09.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินซิลค์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินซิลค์แอร์ เที่ยวบินที่ MI701(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
บ่าย
15.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซางฮี ประเทศสิงคโปร์ นำท่าผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง
ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก


แวะให้ท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารีน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน


จากนั้นนำท่านเที่ยวชม มารีน่าเบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

(หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)


ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่าน Clarke Quay (คลากคีย์) เป็นถนนคนเดินแหล่ง กิน ดื่ม เที่ยว ยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงและคึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์(Singapore River) โดยมีสะพานคนเดินที่ชื่อว่า สะพาน Read Bridge หรือสะพานมาละกา(Malacca Bridge)เป็นตัวเชื่อม
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Moon 23 Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กระเช้าข้ามเกาะสิงคโปร์ | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์ | พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ | ถนนออร์ชาร์ด

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมวิวแบบ Bird’s eye view ที่จะทำให้คุณเห็นความงดงามของประเทศสิงคโปร์ในแบบ 360 องศา ด้วย Singapore Cable Car (One way) ขึ้นกระเช้าข้ามเกาะ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่นั่งจากภูเขาเมาท์เฟเบอร์ (Mount Faber) ข้ามไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ระหว่างทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสิงคโปร์จากบนกระเช้าได้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)


บ่าย (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)

16.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     นำคณะเข้าสู่ที่พัก Moon 23 Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ย่านไชน่าทาวน์ | วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์ | วัดเจ้าแม่กวนอิม | ท่าอากาศยานชางกี | ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ สักการะขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว แก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง (ห้ามถ่ายภาพ)
บริเวณข้างวัดมีร้านขายของฝากมากมาย สามารถอุดหนุนกลับเป็นของฝากได้และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

นำท่านขอพรไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ที่นี่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 หรือประมาณ 133 ปีมาแล้ว

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินซางฮี

15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินซิลค์แอร์ เที่ยวบินที่ MI706

17.10 น. คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้