ทัวร์เวียดนามเกาะฟู้โกว๊ก 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เวียดนาม2567 เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์  รถราง - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง

หมวดหมู่ : vietnam

    

วันแรก  สุวรรณภูมิ – ฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม


07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ต ประตู 5-6 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.45 น. คณะออกเดินทางสู่เกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ980

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟูโกว๊ก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเล็กน้อยอีก 21 เกาะศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร


13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ GRAND WORLD ได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ภายในจะประกอบไปด้วยความบันเทิงอันหรูหรา เทคโนโลยีอันทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมาย ที่เปิดให้บริการตลอด เมื่อท่านเข้าไปจะเหมือนท่านหลุดเข้าไปในโลกของเมืองเวนิชแห่งเวียดนาม อีกทั้งตึก อาคารสร้างสไตล์ยุโรปที่ไม่ เหมือนอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear เพลิดเพลินกับสถานที่สุดสร้างสรรค์ที่มีตุ๊กตาหมี มากมายโพสท่าในฉากที่ดู สนุกสนานร่วมผจญภัยไปกับเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในหลากหลายสถานที่ ตื่นตาตื่นใจ

นำท่านชมการแสดงโชว์ต่างสุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพร่ายรำผสมผสานไปกับดนตรีและน้ำได้เวลาสมควร  

นำคณะเที่ยวชม Corona Casino คาสิโนเปิดใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงที่สุดในตอนนี้ สามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 600 ที่นั่ง มี เกมที่น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรเสี่ยงดวงมากกว่า 100 เกม

ค่ำ       บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม HAWAII RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

     

วันที่สอง นั่งกระเช้า Cable Car – Aquatopia Water Park - วินวันเดอร์ - เจดีย์โฮโกว๊ก


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก08.00 น. นำคณะนั่ง Cable Car จากสถานีอันเท้ย ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าสามารถจุคนได้มากที่สุดถึง 30 คน และเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร เส้นทางผ่านเกาะใหญ่ๆถึง 3 เกาะ กระเช้าไฟฟ้าทำจากกระจกทั้ง4 ด้าน ท่านสามาถเห็นวิวได้ทั่วแบบ 360 องศา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่เกาะฮอนทอม(Hon Thom) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pineapple Island แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดรวมความความบันเทิงไว้มากมายทั้งสวนสนุก หาดทราย ร้านรวงต่างๆให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้า พื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือ เป็นที่ระลึก

เดินทางต่อไปยัง Aquatopia Water Park สัมผัส ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นไปกับกิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมที่มีหลากหลายระดับ ให้ท่าน ท้าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินที่ไม่อาจลืมสามารถรองรับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร

บ่าย       นำคณะเดินทางสู่ วินวันเดอร์ (Vinwonders)สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นระดับชั้นนำในเอเชีย มีมากกว่า 100 กิจกรรม ทั้งใน Indoor และ Outdoor หลากหลายการผจญภัย ไม่ว่าจะเป็นโซน โลกเวทมนตร์, โลกแห่งการผจญภัย, พายุทอร์นาโดพระราชวังเนปจูน, หมู่บ้านแห่งความลับ, อเวนิวแห่งยุโรป ทั้ง 6 โซน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและเทพนิยายต่างๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีความแตกต่างกันไปที่กำลังรอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย 

            จากนั้น นำคณะเดินทางไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดโฮโกว๊ก คือวัดที่สวยที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊กเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลอ่าวได้แบบสุดลูกหูลูกตา ในวัดมีรูปปั้นพระอรหันต์ภายในวัดถึง 18 องค์ มีสัญลักษณ์ของรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม ขนาดใหญ่ ยืนตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล วัดโฮวโกว๊กยังสามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดิน และวิวทิวทัศน์อันงดงาม ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท


ค่ำ       บริการอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร

           หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก หลังเช็คอินน์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    

วันที่สาม Long beach center - สนามบินเกาะฟูโกว๊ก - สนามบินสุวรรณภูมิ


06.00 น. รับประทาอาหาร (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ Long beach center ศูนย์สินค้าไข่มุกและเครื่องประดับ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทาง ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธี ตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็น เครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)  โดยเที่ยวบินที่ VZ 981 พร้อมบริการอาหารแบบเซ็ตบล็อก (มื้อที่8) บนเครื่อง

13 .20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ *

     
อัตราค่าบริการ
ติดต่อสอบถามตามจำนวนคณะเดินทาง

อัตรานี้รวม
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) สุวรรณูมิ- ฟูโกว๊ก-สุวรรณภูมิ VIETJET ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
โรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว , อาหาร 8 มื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 


หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น


เอกสารการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : @chiangraismiletour หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง


การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 672-2-02654-1 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน


  หมายเหตุ  

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

    

วันแรก  สุวรรณภูมิ – ฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม


07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ต ประตู 5-6 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.45 น. คณะออกเดินทางสู่เกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ980

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟูโกว๊ก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเล็กน้อยอีก 21 เกาะศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร


13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ GRAND WORLD ได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ภายในจะประกอบไปด้วยความบันเทิงอันหรูหรา เทคโนโลยีอันทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมาย ที่เปิดให้บริการตลอด เมื่อท่านเข้าไปจะเหมือนท่านหลุดเข้าไปในโลกของเมืองเวนิชแห่งเวียดนาม อีกทั้งตึก อาคารสร้างสไตล์ยุโรปที่ไม่ เหมือนอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear เพลิดเพลินกับสถานที่สุดสร้างสรรค์ที่มีตุ๊กตาหมี มากมายโพสท่าในฉากที่ดู สนุกสนานร่วมผจญภัยไปกับเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในหลากหลายสถานที่ ตื่นตาตื่นใจ

นำท่านชมการแสดงโชว์ต่างสุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพร่ายรำผสมผสานไปกับดนตรีและน้ำได้เวลาสมควร  

นำคณะเที่ยวชม Corona Casino คาสิโนเปิดใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงที่สุดในตอนนี้ สามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 600 ที่นั่ง มี เกมที่น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรเสี่ยงดวงมากกว่า 100 เกม

ค่ำ       บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม HAWAII RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

     

วันที่สอง นั่งกระเช้า Cable Car – Aquatopia Water Park - วินวันเดอร์ - เจดีย์โฮโกว๊ก


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก08.00 น. นำคณะนั่ง Cable Car จากสถานีอันเท้ย ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าสามารถจุคนได้มากที่สุดถึง 30 คน และเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร เส้นทางผ่านเกาะใหญ่ๆถึง 3 เกาะ กระเช้าไฟฟ้าทำจากกระจกทั้ง4 ด้าน ท่านสามาถเห็นวิวได้ทั่วแบบ 360 องศา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่เกาะฮอนทอม(Hon Thom) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pineapple Island แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดรวมความความบันเทิงไว้มากมายทั้งสวนสนุก หาดทราย ร้านรวงต่างๆให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้า พื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือ เป็นที่ระลึก

เดินทางต่อไปยัง Aquatopia Water Park สัมผัส ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นไปกับกิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมที่มีหลากหลายระดับ ให้ท่าน ท้าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินที่ไม่อาจลืมสามารถรองรับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร

บ่าย       นำคณะเดินทางสู่ วินวันเดอร์ (Vinwonders)สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นระดับชั้นนำในเอเชีย มีมากกว่า 100 กิจกรรม ทั้งใน Indoor และ Outdoor หลากหลายการผจญภัย ไม่ว่าจะเป็นโซน โลกเวทมนตร์, โลกแห่งการผจญภัย, พายุทอร์นาโดพระราชวังเนปจูน, หมู่บ้านแห่งความลับ, อเวนิวแห่งยุโรป ทั้ง 6 โซน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและเทพนิยายต่างๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีความแตกต่างกันไปที่กำลังรอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย 

            จากนั้น นำคณะเดินทางไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดโฮโกว๊ก คือวัดที่สวยที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊กเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลอ่าวได้แบบสุดลูกหูลูกตา ในวัดมีรูปปั้นพระอรหันต์ภายในวัดถึง 18 องค์ มีสัญลักษณ์ของรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม ขนาดใหญ่ ยืนตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล วัดโฮวโกว๊กยังสามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดิน และวิวทิวทัศน์อันงดงาม ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท


ค่ำ       บริการอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร

           หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก หลังเช็คอินน์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    

วันที่สาม Long beach center - สนามบินเกาะฟูโกว๊ก - สนามบินสุวรรณภูมิ


06.00 น. รับประทาอาหาร (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ Long beach center ศูนย์สินค้าไข่มุกและเครื่องประดับ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทาง ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธี ตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็น เครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)  โดยเที่ยวบินที่ VZ 981 พร้อมบริการอาหารแบบเซ็ตบล็อก (มื้อที่8) บนเครื่อง

13 .20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ *

     
อัตราค่าบริการ
ติดต่อสอบถามตามจำนวนคณะเดินทาง

อัตรานี้รวม
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) สุวรรณูมิ- ฟูโกว๊ก-สุวรรณภูมิ VIETJET ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
โรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว , อาหาร 8 มื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 


หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น


เอกสารการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : @chiangraismiletour หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง


การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 672-2-02654-1 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน


  หมายเหตุ  

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้