ทัวร์เชียงตุง 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เชียงตุง2567,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา

หมวดหมู่ : MyanmarTour 

 เมืองเชียงตุง ทัวร์เชียงตุงประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ย้อนอดีตชมวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทใหญ่ ไทลื้อ ชาวพม่า ชาวพม่า แต่ยังคงความเป็นไทเขินแบบดังเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แม้จะอยู่ในดินแดนพม่า และทั้งหมดนี้คือ เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง

      

วันแรก   แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จากนั้นนำคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพพม่าทัวร์เชียงตุง

09.00 น. นำคณะออกเดินทางไปสู่เชียงตุง โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น ผ่านบ้านท่าเดื่อหรือต้าเล่ย์  TALAY ในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้ไปจะลัดเลาะตามแม่น้ำ TALAY นี้ก่อนถึงเมืองเชียงตุงทัวร์เชียงตุง

10.45 น. คณะผ่านเมืองพะยาก หรือเมืองเพียก ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง อดีตเป็นจุดพักทัพไทยสมัยสงครามเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่ทัพ ยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุงทัวร์เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า พร้อมชมพุทธสถาน ผ่านในองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีศิลปะการแกะสลักหินอ่อนเรื่องทศชาติชาดก พุทธสถานนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาปางควาย พร้อมชมวิวทิวทัศนโดยรอบ

12.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร ปานกป้า ทัวร์เชียงตุง

             จากนั้นนำคณะชม วัดอินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง ซึ่งชาวเชียงตุงเชื่อว่า พระอินทร์ได้มาช่วยสร้างวัด ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกันทัวร์เชียงตุง ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์ สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำโดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ้มประตูวิหาร นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์ อยู่ด้านหลังพระประธาน ทัวร์เชียงตุง

 


14.30 น. จากนั้นทัวร์เชียงตุงชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคณะวัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้างโดย จันทรสิกขะและฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่าพระธาตุจอมตอจากนั้นปี พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง และต่อมาปี พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ มาจนถึงปัจจุบัน 

15.30 น. ทัวร์เชียงตุงกราบนมัสการสมเด็จอาญาธรรม(เจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงตุง) วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน(สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้

16.00 น. ทัวร์เชียงตุงชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่

             จากนั้นทัวร์เชียงตุงชม วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544

18.00 น. ช่วงเย็น ชมความงามของทะเลสาบหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา ให้ท่านได้นั่งดื่มชา ชิมยำใบชา

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร AZURE บรรยากาศริมหนองตุง

19.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินน์ ณ SIRI KHAM HOTEL ใหม่ที่สุดในเชียงตุง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ประตูป่าแดง - สถูปเจ้าฟ้า - กาดหลวงเชียงตุง - ไม้หมายเมือง – พระชี้นิ้ว - พระธาตุจอมดอย – บ้านชนเผ่าแอ่น - บ้านดิน - วัดยางกวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุง ชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ประตู จากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 150 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้วก่ออิฐ เป็นกำแพงอยู่โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) หลายพระองค์  แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย 08.30 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงเดินชม ตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า แปลกที่หาดูได้ยาก  ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง) และชิมและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ  โดยนำเนื้อหมูมาทุบโดยท่อนเหล็ก แล้วปั้นเป็นก้อนสดๆไม่ผสมแป้ง ทัวร์เชียงตุงเที่ยวชมตลาด เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 
10.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม ต้นไม้หมายเมือง ซึ่งเป็นต้นยางนา ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี อีกหนึ่ง สัญลักษณ์เมืองเชียงตุง จากนั้นนำชม วัดจอมมน เป็นวัดไทใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากวัดเมือง โดยทั่วไป วิหารจะเป็นศิลปะไทใหญ่มีพระประธานที่สวยงาม และพระผ่องพะอู 5 องค์ซึ่งจำลองมาจากวัดที่ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี 


12.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร iVisit Keng Tung

13.30 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางออกจากเมืองเชียงตุง เพื่อไปชมพระธาตุจอมดอย อายุกว่า 700 ปี เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงตุงให้ความนับถือมาก เพราะตามตำนาน กล่าวว่ามีพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าถึง 6  เส้น ซึ่งมากที่สุดในเชียงตุง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเขาสูงเสมือนลอย อยู่บนฟ้า ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิว หมู่บ้านและท้องนาเบื้องล่างอย่างงดงาม จากนั้นทัวร์เชียงตุง ชมหมู่บ้านชาวเผ่าแอ่น หัวลัง ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวแอ่นคือ และแต่งกายด้วยชุดผ้าทอสีดำ และมีอาชีพทอผ้า และกระเป๋าขาย

 

 

16.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม หมู่บ้าน บ้านดินเฟยฮุง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่สร้างบ้านด้วยดินเหนียวสีแดง เดิน เที่ยวชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

17.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณี หลากสีมองดูคล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรียกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั้นมีเรื่องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนนำอัญมณีจากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที่วัดยางกวง นอกจากนี้บริเวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชนซึ่งมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา จะ พบกับเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี

18.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม พระชี้นิ้ว ศิลปะแบบพม่าตั้งอยู่บนเขาจอมสัก อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเชียงตุง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร Best Choice หลังอาหารเย็นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม เชียงตุง-ดอยเหมย-สะพานสีรุ้ง-พระธาตุ4แผ่นดิน-บ้านพักทหารอังกฤษ-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ

08.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางสู่ ดอยเหมย ระยะทาง 34 กม. เส้นทางลัดเลาะผ่านหมู่บ้านและลำธารเล็กตลอดการเดินทาง ชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงตุง ดอยที่สูงกว่า 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลคำว่าเหมยหมายถึง “หมอก” ซึ่งจะปกคลุมบนยอดดอยแห่งนี้ตลอดทั้งปีในช่วงเช้า ทัวร์เชียงตุง เดินเที่ยวชมสะพานสายรุ้ง ชมความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ ใหญ่โอบล้อมไปด้วยดอยสูง จากนั้นเดินเที่ยวชมบ้านพักทหารอังกฤษ  ซึ่งเคยปกครองเมือง เชียงตุง เมื่อ พ.ศ. 2433 ในรูปแบบรัฐในอารักขายังคงสภาพไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่พักตากอากาศของข้าหลวงอังกฤษและทั้งกองทัพ อังกฤษและไทย ได้ใช้เป็นฐานปฏิบัติการ ทัวร์เชียงตุง ชมบ้านพักตากอากาศสไตล์โคโลเนียลของข้าหลวงอังกฤษหลังจากนั้นชมวัดจตุรัฐสุมังคลา หรือเจดีย์4มิตรประเทศ สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธบนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นนำคณะชมตลาดชุมชนดอยเหมย ชมสินค้าท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนชาวดอยเหมย

 10.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงเดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก พรมแดนติดกลับอำเภอแม่สาย เชียงราย

12.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองพะยาก รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

13.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางต่อผ่านเมืองท่าเดื่อ และเมืองท่าขี้เหล็กต่อไป

15.30 น. เดินคณะทัวร์เชียงตุงถึงท่าขี้เหล็ก นำคณะเที่ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำคณะเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่อำเภอแม่สายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืมทัวร์เชียงตุง              

 

 อัตราค่าบริการ

ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,990 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,300 บาท

อัตราค่าบริการ

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า

ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว อาหาร 7 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทย


เอกสารที่ต้องเตรียม

 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ควรใช้บัตรข้าราชการ (บัตรตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง)

 ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ)

 ทั้งสำเนาบัตรและรูปถ่าย สามารถส่งมาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ @chiangraismiletour


การชำระเงิน

1.   สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

tag: ทัวร์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา
                                

 เมืองเชียงตุง ทัวร์เชียงตุงประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ย้อนอดีตชมวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทใหญ่ ไทลื้อ ชาวพม่า ชาวพม่า แต่ยังคงความเป็นไทเขินแบบดังเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แม้จะอยู่ในดินแดนพม่า และทั้งหมดนี้คือ เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง

      

วันแรก   แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จากนั้นนำคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพพม่าทัวร์เชียงตุง

09.00 น. นำคณะออกเดินทางไปสู่เชียงตุง โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น ผ่านบ้านท่าเดื่อหรือต้าเล่ย์  TALAY ในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้ไปจะลัดเลาะตามแม่น้ำ TALAY นี้ก่อนถึงเมืองเชียงตุงทัวร์เชียงตุง

10.45 น. คณะผ่านเมืองพะยาก หรือเมืองเพียก ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง อดีตเป็นจุดพักทัพไทยสมัยสงครามเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่ทัพ ยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุงทัวร์เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า พร้อมชมพุทธสถาน ผ่านในองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีศิลปะการแกะสลักหินอ่อนเรื่องทศชาติชาดก พุทธสถานนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาปางควาย พร้อมชมวิวทิวทัศนโดยรอบ

12.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร ปานกป้า ทัวร์เชียงตุง

             จากนั้นนำคณะชม วัดอินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง ซึ่งชาวเชียงตุงเชื่อว่า พระอินทร์ได้มาช่วยสร้างวัด ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกันทัวร์เชียงตุง ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์ สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำโดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ้มประตูวิหาร นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์ อยู่ด้านหลังพระประธาน ทัวร์เชียงตุง

 


14.30 น. จากนั้นทัวร์เชียงตุงชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคณะวัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้างโดย จันทรสิกขะและฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่าพระธาตุจอมตอจากนั้นปี พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง และต่อมาปี พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ มาจนถึงปัจจุบัน 

15.30 น. ทัวร์เชียงตุงกราบนมัสการสมเด็จอาญาธรรม(เจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงตุง) วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน(สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้

16.00 น. ทัวร์เชียงตุงชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่

             จากนั้นทัวร์เชียงตุงชม วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544

18.00 น. ช่วงเย็น ชมความงามของทะเลสาบหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา ให้ท่านได้นั่งดื่มชา ชิมยำใบชา

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร AZURE บรรยากาศริมหนองตุง

19.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินน์ ณ SIRI KHAM HOTEL ใหม่ที่สุดในเชียงตุง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ประตูป่าแดง - สถูปเจ้าฟ้า - กาดหลวงเชียงตุง - ไม้หมายเมือง – พระชี้นิ้ว - พระธาตุจอมดอย – บ้านชนเผ่าแอ่น - บ้านดิน - วัดยางกวง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุง ชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ประตู จากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 150 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้วก่ออิฐ เป็นกำแพงอยู่โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) หลายพระองค์  แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย 08.30 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงเดินชม ตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า แปลกที่หาดูได้ยาก  ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง) และชิมและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ  โดยนำเนื้อหมูมาทุบโดยท่อนเหล็ก แล้วปั้นเป็นก้อนสดๆไม่ผสมแป้ง ทัวร์เชียงตุงเที่ยวชมตลาด เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 
10.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม ต้นไม้หมายเมือง ซึ่งเป็นต้นยางนา ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี อีกหนึ่ง สัญลักษณ์เมืองเชียงตุง จากนั้นนำชม วัดจอมมน เป็นวัดไทใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากวัดเมือง โดยทั่วไป วิหารจะเป็นศิลปะไทใหญ่มีพระประธานที่สวยงาม และพระผ่องพะอู 5 องค์ซึ่งจำลองมาจากวัดที่ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี 


12.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร iVisit Keng Tung

13.30 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางออกจากเมืองเชียงตุง เพื่อไปชมพระธาตุจอมดอย อายุกว่า 700 ปี เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงตุงให้ความนับถือมาก เพราะตามตำนาน กล่าวว่ามีพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าถึง 6  เส้น ซึ่งมากที่สุดในเชียงตุง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเขาสูงเสมือนลอย อยู่บนฟ้า ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิว หมู่บ้านและท้องนาเบื้องล่างอย่างงดงาม จากนั้นทัวร์เชียงตุง ชมหมู่บ้านชาวเผ่าแอ่น หัวลัง ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวแอ่นคือ และแต่งกายด้วยชุดผ้าทอสีดำ และมีอาชีพทอผ้า และกระเป๋าขาย

 

 

16.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม หมู่บ้าน บ้านดินเฟยฮุง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่สร้างบ้านด้วยดินเหนียวสีแดง เดิน เที่ยวชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

17.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณี หลากสีมองดูคล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรียกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั้นมีเรื่องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนนำอัญมณีจากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที่วัดยางกวง นอกจากนี้บริเวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชนซึ่งมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา จะ พบกับเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี

18.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงชม พระชี้นิ้ว ศิลปะแบบพม่าตั้งอยู่บนเขาจอมสัก อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเชียงตุง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร Best Choice หลังอาหารเย็นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม เชียงตุง-ดอยเหมย-สะพานสีรุ้ง-พระธาตุ4แผ่นดิน-บ้านพักทหารอังกฤษ-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ

08.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางสู่ ดอยเหมย ระยะทาง 34 กม. เส้นทางลัดเลาะผ่านหมู่บ้านและลำธารเล็กตลอดการเดินทาง ชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงตุง ดอยที่สูงกว่า 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลคำว่าเหมยหมายถึง “หมอก” ซึ่งจะปกคลุมบนยอดดอยแห่งนี้ตลอดทั้งปีในช่วงเช้า ทัวร์เชียงตุง เดินเที่ยวชมสะพานสายรุ้ง ชมความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ ใหญ่โอบล้อมไปด้วยดอยสูง จากนั้นเดินเที่ยวชมบ้านพักทหารอังกฤษ  ซึ่งเคยปกครองเมือง เชียงตุง เมื่อ พ.ศ. 2433 ในรูปแบบรัฐในอารักขายังคงสภาพไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่พักตากอากาศของข้าหลวงอังกฤษและทั้งกองทัพ อังกฤษและไทย ได้ใช้เป็นฐานปฏิบัติการ ทัวร์เชียงตุง ชมบ้านพักตากอากาศสไตล์โคโลเนียลของข้าหลวงอังกฤษหลังจากนั้นชมวัดจตุรัฐสุมังคลา หรือเจดีย์4มิตรประเทศ สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธบนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นนำคณะชมตลาดชุมชนดอยเหมย ชมสินค้าท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนชาวดอยเหมย

 10.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงเดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก พรมแดนติดกลับอำเภอแม่สาย เชียงราย

12.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองพะยาก รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

13.00 น. นำคณะทัวร์เชียงตุงออกเดินทางต่อผ่านเมืองท่าเดื่อ และเมืองท่าขี้เหล็กต่อไป

15.30 น. เดินคณะทัวร์เชียงตุงถึงท่าขี้เหล็ก นำคณะเที่ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำคณะเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่อำเภอแม่สายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืมทัวร์เชียงตุง              

 

 อัตราค่าบริการ

ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,990 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,300 บาท

อัตราค่าบริการ

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า

ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว อาหาร 7 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทย


เอกสารที่ต้องเตรียม

 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ควรใช้บัตรข้าราชการ (บัตรตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง)

 ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ)

 ทั้งสำเนาบัตรและรูปถ่าย สามารถส่งมาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ @chiangraismiletour


การชำระเงิน

1.   สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2567,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2567,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

tag: ทัวร์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา
                               

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้