ทัวร์เชียงตุง2วัน1คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา

หมวดหมู่ : MyanmarTour


 

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม เดินทาง 2 วัน 1 คืน  (ไปรถ กลับ รถ)


วันแรก  แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จากนั้นนำคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพพม่า

09.00 น. นำคณะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงตุง โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น ผ่านบ้านท่าเดื่อหรือต้าเล่ย์  TALAYในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้ไปจะลัดเลาะตามแม่น้ำ TALAY นี้ก่อนถึงเมืองเชียงตุง

10.45 น. คณะผ่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยสงครามศึกเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่ทัพยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า12.00 น.  คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารปานกป้าสาขาแรก

13.00 น.  นำคณะชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณีหลากสีมองดูคล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรียกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั้นมีเรื่องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนนำอัญมณีจากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที่วัดยางกวง นอกจากนี้บริเวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชนซึ่งมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา จะพบกับเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี
               


                จากนั้นนำคณะชม วัดอินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง ซึ่งชาวเชียงตุงเชื่อว่า พระอินทร์ได้มาช่วยสร้างวัด ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า“วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำ โดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ้ม ประตูวิหารด้านในจะประดับด้วยอัญมณีที่ล้ำค่า นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์ อยู่ด้านหลังพระประธานวิหาร


14.30 น.  จากนั้นชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ตนเอง และคณะวัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง  สร้างโดยจันทรสิกขะและ ฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุต กว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและ ศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่อง มหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอ จากนั้นปี พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง และต่อมา ปี พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ มาจนถึงปัจจุบัน    15.30 น.  กราบนมัสการ สมเด็จอาญาธรรม(เจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงตุง)วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมถึงภายในวิหารยังมีการตกแต่งอย่างสวยงาม16.00 น.  นำท่านเข้าเช็คอินน์ ณ SIRI KHAM HOTEL ใหม่ที่สุดในเชียงตุง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

17.00 น.  ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่จากนั้นชม วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้ว เดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 254418.00 น.  ช่วงเย็น ชมความงามของทะเลสาบหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศ พระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา ให้ท่านได้นั่งดื่มชา ชิมยำใบชาตามอัธยาศัย

 

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร NT CAFE บรรยากาศริมทะเลสาบหนองตุง หลังอาหารเย็นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเที่ยวบริเวณตลาดหน้าโรงแรม

วันที่สอง    เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ

08.00 น.  นำคณะ ชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ประตูเท่านั้นตามจากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 300 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้วก่ออิฐเป็นกำแพงอยู่ โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) หลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่ง เมืองเชียงตุงด้วย 

นำท่านเดินชม ตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจาก หลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้ยาก  ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง) และชิมและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ โดยนำเนื้อหมูมาทุบโดยท่อนเหล็ก แล้วปั้นเป็นก้อนสดๆไม่ผสมแป้ง เที่ยวชมตลาด เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  10.00 น.  นำคณะชม ต้นไม้หมายเมือง ซึ่งเป็นต้นยางนา ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมืองเชียงตุง

     จากนั้นนำชม วัดจอมมน เป็นวัดไทใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากวัดเมืองโดยทั่วไป วิหารจะเป็นศิลปะไทใหญ่มีพระประธานที่สวยงาม และพระผ่องพะอู 5 องค์ซึ่งจำลองมาจากวัดที่ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี จากนั้นนำคณะชมวิวเมืองเชียงตุงมุมสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงตุงได้โดยรอบ

11.00 น.  นำคณะชม พระชี้นิ้ว ศิลปะแบบพม่าตั้งอยู่บนเขาจอมสัก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง

 

12.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารปานกป้า สาขาใหม่

13.00 น.  สมควรแก่เวลานำคณะอำลาเมืองเชียงตุง ระหว่างทาง แวะจุดหมู่บ้านดอยปางควาย ชมสินค้าพื้นถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเพียก ผ่านเมืองท่าเดื่อ

15.30 น.  เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นำคณะเที่ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำคณะเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย

17.00 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่อำเภอแม่สายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืม   


 

 
 
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 700 บาท

 

อัตราค่าบริการ

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า

ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว อาหาร 7 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทย


เอกสารที่ต้องเตรียม

 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ควรใช้บัตรข้าราชการ (บัตรตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง)

 ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ)

  ทั้งสำเนาบัตรและรูปถ่าย สามารถส่งมาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ @chiangraismiletour

 

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นายศิวดล สวนมนิล ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 176-256910-4
 


1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

tag:ทัวร์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา

 

 


 

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม เดินทาง 2 วัน 1 คืน  (ไปรถ กลับ รถ)


วันแรก  แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จากนั้นนำคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพพม่า

09.00 น. นำคณะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงตุง โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น ผ่านบ้านท่าเดื่อหรือต้าเล่ย์  TALAYในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้ไปจะลัดเลาะตามแม่น้ำ TALAY นี้ก่อนถึงเมืองเชียงตุง

10.45 น. คณะผ่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยสงครามศึกเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่ทัพยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า12.00 น.  คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารปานกป้าสาขาแรก

13.00 น.  นำคณะชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณีหลากสีมองดูคล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรียกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั้นมีเรื่องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนนำอัญมณีจากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที่วัดยางกวง นอกจากนี้บริเวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชนซึ่งมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา จะพบกับเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี
               


                จากนั้นนำคณะชม วัดอินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง ซึ่งชาวเชียงตุงเชื่อว่า พระอินทร์ได้มาช่วยสร้างวัด ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า“วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำ โดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ้ม ประตูวิหารด้านในจะประดับด้วยอัญมณีที่ล้ำค่า นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์ อยู่ด้านหลังพระประธานวิหาร


14.30 น.  จากนั้นชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ตนเอง และคณะวัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง  สร้างโดยจันทรสิกขะและ ฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุต กว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและ ศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่อง มหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอ จากนั้นปี พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง และต่อมา ปี พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ มาจนถึงปัจจุบัน    15.30 น.  กราบนมัสการ สมเด็จอาญาธรรม(เจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงตุง)วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมถึงภายในวิหารยังมีการตกแต่งอย่างสวยงาม16.00 น.  นำท่านเข้าเช็คอินน์ ณ SIRI KHAM HOTEL ใหม่ที่สุดในเชียงตุง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

17.00 น.  ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่จากนั้นชม วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้ว เดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 254418.00 น.  ช่วงเย็น ชมความงามของทะเลสาบหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศ พระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา ให้ท่านได้นั่งดื่มชา ชิมยำใบชาตามอัธยาศัย

 

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร NT CAFE บรรยากาศริมทะเลสาบหนองตุง หลังอาหารเย็นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเที่ยวบริเวณตลาดหน้าโรงแรม

 
 
วันที่สอง    เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ

08.00 น.  นำคณะ ชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ประตูเท่านั้นตามจากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 300 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้วก่ออิฐเป็นกำแพงอยู่ โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) หลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่ง เมืองเชียงตุงด้วย 

นำท่านเดินชม ตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจาก หลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้ยาก  ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง) และชิมและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ โดยนำเนื้อหมูมาทุบโดยท่อนเหล็ก แล้วปั้นเป็นก้อนสดๆไม่ผสมแป้ง เที่ยวชมตลาด เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  10.00 น.  นำคณะชม ต้นไม้หมายเมือง ซึ่งเป็นต้นยางนา ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมืองเชียงตุง

     จากนั้นนำชม วัดจอมมน เป็นวัดไทใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากวัดเมืองโดยทั่วไป วิหารจะเป็นศิลปะไทใหญ่มีพระประธานที่สวยงาม และพระผ่องพะอู 5 องค์ซึ่งจำลองมาจากวัดที่ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี จากนั้นนำคณะชมวิวเมืองเชียงตุงมุมสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงตุงได้โดยรอบ

11.00 น.  นำคณะชม พระชี้นิ้ว ศิลปะแบบพม่าตั้งอยู่บนเขาจอมสัก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง

 

12.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารปานกป้า สาขาใหม่

13.00 น.  สมควรแก่เวลานำคณะอำลาเมืองเชียงตุง ระหว่างทาง แวะจุดหมู่บ้านดอยปางควาย ชมสินค้าพื้นถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเพียก ผ่านเมืองท่าเดื่อ

15.30 น.  เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นำคณะเที่ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำคณะเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย

17.00 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่อำเภอแม่สายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืม   


 

 
 
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 700 บาท

 

อัตราค่าบริการ

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า

ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว อาหาร 7 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทย


เอกสารที่ต้องเตรียม

 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ควรใช้บัตรข้าราชการ (บัตรตัวจริงนำติดตัวไปในวันเดินทาง)

 ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ)

  ทั้งสำเนาบัตรและรูปถ่าย สามารถส่งมาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ @chiangraismiletour

 

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นายศิวดล สวนมนิล ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 176-256910-4
 


1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

   tag:kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,kengtung,เชียงตุง,เที่ยวเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,ไป เชียงตุง, เดิน ทาง ไป เชียงตุง, เชียงตุง2566,ที่เที่ยว เชียงตุง,วัดเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง แม่สาย,รีวิว เชียงตุง,เชียงตุง pantip,ทัวร์เชียงตุง2566,ทัวร์เชียงตุงดอยเหมย,เชียงตุงเชียงตุง,เชียงตุงแม่สาย,

tag:ทัวร์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุง,เดินทางในพม่า,เที่ยวเชียงตุง,นำเที่ยวเชียงตุง,เชียงตุง,ไปเชียงตุงพม่า,การเดินทางไปเชียงตุง,บริการนำเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,Chiang Tung,Keng Tung,หนองตุง,เมืองยอง,เมืองลา,เมืองเป็ง,สิบสองปันนา,อินเล,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง,รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,ทัวร์สิบสองปันนา,ไกด์เชียงตุง,เดินทางไปเชียงตุงด้วยรถยนต์,ค่าเดินทางไปเชียงตุง,อาหารเชียงตุง,ชาวฉาน,เที่ยวรัฐฉาน,ของฝากจากเชียงตุง,นั่งรถไปเชียงตุง,ไปเชียงตุงด้วยรถ,ที่เที่ยวเชียงตุง,ต้นไม้หมายเมือง,วิวชนบทเมืองเชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวสิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้